Ruoalla ja ruokahävikillä on suuri vaikutus ympäristöön. Vaikutukset johtuvat ruoan ja sen tuotannon aiheuttamista päästöistä ilmaan ja veteen, sekä muutoksista elinympäristöihin ja luonnonmonimuotoisuuteen.  Ruokahävikki => ruokaa, joka on alun perin ollut syömäkelpoista, mutta joka päätyy biojätteeksi.  Ruokahävikki jakautuu ruokaketjussa  Kotitaloudet 33 %  Elintarviketeollisuus 23 %  Ravitsemispalvelut 17 %  Kauppa...