Kategoria: Luonnon monimuotoisuus

Miten voi luonnon monimuotoisuus Suomessa? 

Livian ympäristönhuoltajaopiskelijat pääsivät tänä keväänä tutustumaan erilaisiin viestinnän muotoihin ympäristöviestinnän kurssilla. Kurssin harjoitustehtävänä oli muun muassa luonnon monimuotoisuuteen eli biodiversiteettiin liittyvän haastatteluvideon tekeminen. Päätin selvittää Livian maatalouspuolen opiskelijoiden mietteitä aiheesta, kiitos osallistujille! Ensin vähän taustoitusta.  EUn parlamentti hyväksyi helmikuun lopulla kiistellyn, luontokadon pysäyttämiseen tähtäävän ennallistamisasetuksen äänin 329 puolesta, 275...