Ensimmäinen lukuvuosi ympäristönhuoltajaopiskelijan elämässä 

Ympäristönhuoltaja on kierrätysneuvonnan ammattilainen ja tulevaisuuden toivo.  

Elokuussa 2021 aloitimme uuden uutukaisella ympäristönhuoltaja -opintolinjalla. Pääteemana on kierrätys ja jätehuolto, mutta oppia on saatu myös luonnon systeemeistä ja lajeista.  

Oli ilo aloittaa opinnot Liviassa 2021.  

Alkuopintojen kohokohtana oli elokuinen opintoretki Öröön. Opintoretkellä tutuksi tulivat opiskelukaverit, maastoruokailut, telttamajoitus ja saaren ainutlaatuinen luonto.  

Örö. Kuva: Laura Virtanen.

Opintoihin on sisältynyt muun muassa seuraavanlaisia uusia asioita:  

 • Maastossa työskentelyä mm. perinnemaiseman hoitoa 
 • Retki Paimion Askalankoskelle, jossa tutustuimme arvokkaaseen kulttuurimaisemaan 
 • Suunnistusta ja maastossa liikkumista  
 • Jätealan kestävää kehitystä ja kiertotaloutta 
 • Lajintuntemusta muun muassa kasvit, nisäkkäät, kalat ja linnut 
 • Jätehuoltosuunnitelman tekoa  
 • Kestävän kehityksen raportin tekoa 
 • Yritysvierailuja 
 • Maastoretkiä 
 • Työssäoppimisjakso 
 • Metsä- ja jäkäläkartoitusta  
 • Vaarallisten jätteiden tunnistaminen  
 • Avointen ovien ohjelman suunnittelu ja toteutus = kierrätysneuvonta 

Teoriasta tekoihin eli mitä olemme saaneet aikaiseksi:  

 • Maiseman hoitoa 
 • Laavu alueen siistimistä  
 • Roskisten etikettien päivitystä  
 • Uusi jätehuoltosuunnitelma kasvihuoneelle 
 • Vaarallisten jätteiden käsittelyä  
 • Vaihtotorin ideointi ja toteutus  
 • Kierrätysneuvonnan ideointi ja toteutus avoimien ovien päivässä