Fundeerauksia aikuisena opiskelusta

Tuorlan luokkahuone alkusyksyllä 2020. Kuva: V. Lankosaari

Aikuisten ihmisten kasvatuksen, valistuksen ja sivistämisen juuret löytyvät jo 1800-luvulta. Sen ajan tarkoitus ei varsinaisesti ollut kouluttaa ammatillisesti, vaan lähinnä edesauttaa selviytymistä arjessa ja sitä kautta tukea myös toimeentuloa. Vuosikymmenten saatossa kuitenkin yhteiskunnan muutos sai aikaan sen, että kevyt yleissivistävä kurssitus muuttui vakavasti otettavaksi yhteiskunnan jopa tukimuodoksi, johon sisältyi lisä-, täydennys- ja uudelleenkoulutusta aikuisille.  

Työ ja oppiminen on aiemmin nähty toisistaan erillisenä jatkumona. Ensin käydään koulua ja sen jälkeen mennään töihin, jossa opitaan loput seuraamalla vanhempia työntekijöitä. Tänä päivänä haasteena koulutuksen järjestäjille on, että enää työelämälle ei riitä opiskelemalla hankittu tieto ja taito, vaan uuden ammattilaisen on osattava käyttää tietämystään yllättävissä tilanteissa, soveltamalla osaamaansa. Tärkeää on myös oman osaamisensa jatkuva kehittäminen sekä ymmärrys siitä, että myös työpaikoista on tullut elinikäisen oppimisen ympäristöjä. 

Vuonna 2018 voimaan tullut lakimuutos ammatillisesta koulutuksesta, päätti aikakauden, jolloin eroteltiin aikuisopiskelijat ja nuorisoasteen opiskelijat. Vaikka lähtökohtaisesti opiskelijat ovat ikään katsomatta samalla viivalla, voi joihinkin opintoihin olla kuitenkin etuajo-oikeus – esimerkiksi peruskoulun lopettaneilla. Myös opintojen rahalliset tukimuodot erottelevat nuoret ja aikuiset opiskelijat.  

Opiskelun alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka avulla tunnistetaan aiempi osaamisesi ja suunnitellaan, miten hankit tarvittavan osaamisen tutkintoa varten.  Opintoja on mahdollista suorittaa ns. normaalisti päiväopintoina, täysin verkko-opiskeluna, oppisopimuskoulutuksena tai monimuoto-opiskeluna. Monimuoto-opiskelussa voidaan yhdistellä lähes mitä opiskelutapoja vain, mutta useimmiten siinä kuitenkin vuorottelevat lähiopiskelu ja itsenäinen opiskelu. Se sisältää myös ryhmän kanssa vuorovaikutustilanteita, jotka nekin voivat olla järjestettynä joko fyysisinä tapaamisina tai verkossa ryhmätyöskentelyalustoilla.   
 
Monimuoto-opiskelun yksi mukavimmista puolista on sen joustavuus. Osan kursseista voi hoitaa täysin itsenäisesti ja verkossa, jolloin esimerkiksi työelämän ja perheen yhdistäminen opiskeluun on helpompaa. Kolikon kääntöpuoli on kuitenkin tarve vahvaan itseohjautuvuuteen sekä vastuun ottaminen opintojen sujumisesta. Koulutehtävät kasaantuvat helposti, jos niiden tekemisessä luistaa ja kuten kaikessa opiskelussa, myös monimuoto-opiskelussa on tarkoituksena edetä suunnitellun aikataulun mukaan.  

Luonto- ja ympäristöalan opiskelun Tuorlassa pystyy opiskelemaan monimuoto-opiskeluna. Koulutus etenee pääosin vuoroviikkosysteemillä, pieniä muutoksia lukuun ottamatta eli viikko lähipetusta ja viikko itseopiskelua. Opintoihin kuuluu myös käytännön työn harjoittelua sekä pakollisten aineiden lisäksi itse valittavia vapaaehtoisia aineita. Näyttökokeet sekä tavalliset teoriakokeet vuorottelevat ja niistä muodostuu kokonaisuudet, jotka arvioidaan.  

Teoriaopintojen lisänä lukujärjestyksestä löytyy myös paljon opiskelua siellä ympäristössä. Näiden asioiden oppiminen pelkästään verkko-opintoina on täysin mahdotonta ja miellyttävästäkin aineesta tulee puuduttavaa kalvosulkeista, jonka olemme saaneet korona vuonna huomata. Luentojen pitäminen ulkona kauniilla ilmalla, metsäretket eläinten jälkien ja kasvien opiskeluun yhdistettynä sekä käytännön kädentaitojen opettelu luonnon helmassa, tuovat aivan uudenlaista vivahdetta opintoihin sekä saavat hetkeksi unohtamaan ongelmat tietoteknisissä asioissa tai tulevien koulutehtävien pakertamisessa.  

Aikuisena opiskelijana tärkeintä on suuri motivaatio juuri opiskelemansa alan oppimiseen ja opiskeluun. Elämäntilanteet vaihtelevat ja välillä opiskelu voi olla hyvinkin rankkaa mahdollisen työelämän, perheen tai jonkun muun syyn vuoksi mutta kirkas ajatus lopputuloksesta vie eteenpäin silloinkin.  
 
Omakohtainen kokemus on juuri itsellä siitä, että hyvin suunniteltu opiskeluaika lähes kaatuu itsestä johtumattomista syistä, koska aika ja jaksaminen on täysin hukassa. Ainoastaan jo onnistunut opiskeluaika ja halu opiskella alaa on ajanut eteenpäin. Myös koulun, koulutuksen ja opettajien joustavuus on taannut opintojen jatkumisen.  Aikuisena opiskelu on kuitenkin parhaimmillaan silloin, kun tietää löytäneensä oman alansa ja saa kaupan päälle vielä ihanan opiskeluryhmän ja mukavat opettajat. 

Virve Lankosaari
Lune2020