Mädätetystä biojätteestä jalostetaan monikäyttöistä biokaasua

Biokaasu on ympäristöystävällinen, uusiutuva polttoaine, joka soveltuu energian tuotantoon ja liikennekäyttöön. Biokaasua voidaan valmistaa biojätteestä hallitusti hapettomissa olosuhteissa mikrobien avustamana. Nykyään kotitalouksien, kauppojen ja ravintoloiden erilliskerätyt biojätteet päätyvät pääosin biokaasuksi. Myös maatalouden biojätemassat kuten viljelyjätteet ja eläinlannat sekä meijeri- ja panimoteollisuuden jätteet soveltuvat biohajoavuutensa vuoksi biokaasun tuottamiseen.  

Livian Maaseutuopiston biokaasuvoimala Tuorlassa. Kuva: Teija Javanainen

Miten biokaasu sitten syntyy? Aluksi biojätteestä muodostunut biomassa esimädätetään, jolloin se muokkautuu hienojakoisempaan muotoon bakteerien erittämien entsyymien avulla. Tämän jälkeen biomassa lämmitetään yli 70 asteen lämpötilaan, jolloin päästään haitallisista bakteereista eroon ja biomassa hygienisoituu. Biomassa on tämän jälkeen valmiina biokaasureaktoriin, jossa mikrobit alkavat toimia ja biomassa alkaa käydä. Metaania muodostaville eliöille happi on myrkkyä, joten biokaasureaktorin olosuhteilta vaaditaan hapettomuutta. Prosessissa esimerkiksi biomassan proteiinit, hiilihydraatit ja rasvat muuttuvat metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Syntynyt biokaasu kerätään talteen.  

Kuva: Teija Javanainen

Biokaasua voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennusten lämmittämiseen tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Biokaasun avulla voidaan tuottaa myös sähköä. Biokaasun käyttö ajoneuvojen polttoaineena on niin ikään mahdollista, mutta biokaasu pitää tällöin jalostaa puhtaampaan muotoon poistamalla esimerkiksi suurin osa sen hiilidioksidista. 

Biokaasun tuotannon sivutuotteena syntyy ravinnejäännöstä, ja se voidaan hyödyntää pelloilla lannoitteina. 

Lue lisää biokaasusta esimerkiksi Motivan oppaasta!