Osaatko sinä lajitella oikein?

Lounais-Suomen jätehuolto tekee aika ajoin koostumustutkimuksia roskapussin sisällöstä. Vuoden 2019 sekajätteen koostumustutkimuksen mukaan kolme suurinta kierrätyskelpoista jaetta polttokelpoisen jätteen seassa olivat 1) biojäte 34,4 % 2) muovi 18,3 % ja 3) paperi 11,1 %.

Kotona tapahtuvan jätteiden lajittelun avulla voit vähentää syntyviä päästöjä sekä säästää luonnonvaroja ja energiaa. Polttokelpoisen jätteen käsittelymaksu on muita jätteitä korkeampi. Kun lajittelet jätteet huolella, polttokelpoista jätettä syntyy vähemmän. Näin polttokelpoisen jäteastian tyhjennysväliä voi harventaa ja säästät jätehuoltokustannuksissa.

Oikein lajiteltuna iso osa jätteestä päätyy hyötykäyttöön, esimerkiksi uusien tuotteiden raaka-aineeksi tai energiaksi.

Biojäte toimitetaan Uuteenkaupunkiin Biolinja Oy:n biokaasulaitokseen, jossa biojätteestä valmistetaan biokaasua ja lannoitteita.

Kerätty muovipakkausjäte toimitetaan Fortumin Muovijalostamolle Riihimäelle. Muovijalostamolla materiaalikierrätykseen kelpaavat muovipakkaukset päätyvät uusiomuovituotteiden raaka-aineiksi. Kierrätykseen kelpaamaton osa muovipakkauksista hyödynnetään energiantuotannossa.

Keräyspaperi toimitetaan Encore Ympäristöpalvelut Oy:n kierrätyslaitoksen kautta paperiteollisuuden käyttöön muun muassa sanomalehti- ja luettelopaperin valmistukseen. Toimistopaperista valmistetaan esimerkiksi wc- ja talouspaperia.

Neuvonnalla, viestinnällä ja ympäristökasvatuksella on tärkeä rooli lajitteluaktiivisuuden lisäämisessä.

Lähde: Lounais-Suomen jätehuolto