Hillitöntä hiilettämistä

Pääsimme Ilmastovastuullinen toiminta- kurssin puitteissa tutustumaan biohiiletykseen, eli biohiilen valmistamiseen Livian puutarhalla marraskuun loppupuolella. Biohiilen sisältämä hiili säilyy maassa pitkään, joten sitä voidaan käyttää ilmastonmuutoksen torjuntaan. Biohiilettimen valmistajan mukaan biohiiltä voidaan valmistaa mm. puusta, heinästä, oljesta ja järviruosta. Hiiletyksessä biomassaa kuumennetaan yli 600 asteen lämpötilassa, niukassa hapessa, joten se ei pala tuhkaksi.

Aloitimme päivän opettaja Jenni Muurin pitämällä esityksellä biohiilen historiasta, valmistamisesta ja erilaisista käyttökohteista. 

Seuraavaksi päästiin ulos tositoimiin hiilettimen äärelle. Ulkona oli hieman pakkasta ja maa oli jäässä ja ohuen lumikerroksen peitossa. Kylmä ei kuitenkaan ehtinyt tulla klapeja pienemmiksi pilkkoessa, sillä tällä kertaa biohiilen valmistukseen käytettiin ostettuja polttopuita. Tämä ei ole kovinkaan järkevä vaihtoehto, sillä Livian eri toimipisteillä syntyy joka tapauksessa erilaisia hukkamateriaaleja, joista biohiiltä voisi valmistaa. Klapit ovat myös kalliita, eikä ostopuusta biohiilen valmistus ole taloudellisestikaan kestävää. Toivottavasti pian pystymme tehokkaammin hyödyntämään Livian omia hukkamateriaaleja biohiilen valmistuksessa! 

Kun polttopuita oli pilkottu reilusti valmiiksi, biohiilen valmistus aloitettiin niin, että kyljellään olevaan isoon hiilettimeen tehtiin pohjalle pieni nuotio. Kun tuli oli syttynyt kunnolla ja sitä oltiin hetki poltettu, nostettiin hiiletin pystyasentoon. Tämän jälkeen poltettavaa materiaalia heiteltiin pikkuhiljaa lisää hiilettimeen, niin että puut paloivat tasaisesti. Biohiilettimen kartion mallinen muoto mahdollistaa sen, että poltettava materiaali palaa hapettomasti ja sen takia muuttuu biohiileksi, eikä pala tuhkaksi. 

Melko pian biohiiletin alkoi mukavasti lämmittää, ja maa ympäriltä alkoi sulaa. Poltettavaa puuta oli yhteensä noin kaksi kuutiota, ja kaiken sen polttamiseen kului noin kuusi tuntia. 

Lopuksi aloitettiin palavan hiilloksen sammutus. Hiilettimeen suihkutettiin letkulla vettä, ja saatiin aikaiseksi komea vesihöyrypatsas. Hiiletin siirrettiin traktorin piikeillä koulun kasvimaan reunalle, kaadettiin kyljelleen ja hiiletin lapioitiin tyhjäksi. Samalla vielä suihkutettiin vettä päälle ja varmistettiin hiilloksen sammuminen. Sitten biohiili olikin valmista! Hieman vajaa kuutio biohiiltä jäi odottelemaan seuraavaa kevättä ja hyötykäyttöä koulun puutarhassa ja kasvimaalla. 

BIOHIILEN HYÖDYT

Biohiili on erinomaista maanparannusainetta, joka tarjoaa maaperää muokkaaville mikrobeille mikrobihotellin. Se toimii sekä kosteuden tasaajana että ravinteiden säilyttäjänä. Biohiili edistää pieneliöstön ja kasvuston muodostumista. Biohiili vähentää lannoitteiden tarvetta ja toimii ravinteiden- ja vedenpidättäjänä. Tällöin ravinteiden valuminen vesistöihin ja pohjavesiin vähenee. Lisäksi biohiili toimii hiilen sitojana eli hiilinieluna.

OMINAISUUDET

Biohiili on hyvin monipuolinen tuote ja sen ominaisuudet vaihtelevat hyvin suuresti riippuen sen sisältämistä raaka-aineista, poltto-olosuhteista ja itse hiilen jälkikäsittelystä.

Biohiilen tyypillisimpiä raaka-aineita ovat erilaiset puulajien jäteraaka-aineet ja erilaiset orgaaniset kasvijätteet.

Biohiilen polttamisesta voi syntyä haitta-aineita (kuten PAH-yhdisteitä, raaka-aineen mukana tulevaa klooria ja raskasmetalleja), mutta hyödyt voittavat kuitenkin haitat. Täytyy vain pitää huolta hyvästä palamisesta ja puhtaasta raaka-aineesta.

Lisätietoa biohiilen käytöstä viherrakentamisessa. http://intra.kaupunkitilaohje.hel.fi/?wpfb_dl=853

Lisää tietoa hiilettimistä ja hiilettävistä nuotiopaikoista. https://www.innovaatiopalvelu.fi