Vastuullisen retkeilyn ABC

Mitä tarkoitetaan ympäristövastuullisuudella? 

Luonnossa liikkumisen yhteydessä ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan toimia ja käytäntöjä, millä luonto pysyy puhtaana ja   elinvoimaisena tulevaisuudessakin. Jokaisella luonnossa liikkuvalla on vastuu ympäristöstä ja sen hyvinvoinnista. Lyhykäisyydessään ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan, että pyritään toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ympäristön kannalta omien mahdollisuuksien mukaan. Vaeltamisen ympäristövaikutukset näkyvät pääosin suoraan kohteessa. Tällaisia vaikutuksia ovat esimerkiksi maaperän kuluminen, roskaantuminen sekä vesistöjen rehevöityminen. Muita vaikutuksia ympäristöön syntyy muun muassa kohteeseen   matkustamisesta, varusteiden hankinnasta, polttopuiden käytöstä sekä muonituksesta. Vastuulliseen toimintaan kuuluu kohdeympäristöön ja sen sääntöihin tutustuminen ennen reissua sekä tietenkin jokamiehenoikeuksien noudattaminen. Miksi tämä kaikki   pitäisi huomioida? Ympäristövastuullinen toiminta edistää muun muassa luonnon monimuotoisuuden säilymistä, roskaantumisen vähenemistä, sekä vaeltajan turvallisuutta. 

Ympäristövastuullisuuteen kuuluu myös muiden luonnosta nauttijoiden kunnioitus.

Jokamiehen oikeudet: 

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. Jokamiehenoikeudella toimiminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle, maankäytölle tai luonnolle. 

Luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa, jokamiehenoikeudet eivät ole sellaisenaan voimassa. Suojelualueilla luonnonsuojelulaki antaa mahdollisuuden rajoittaa liikkumista alueen suojelutavoitteen saavuttamiseksi. Liikkumista voidaan rajoittaa, jos alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyttäminen sitä vaatii. Leiriytymistä voidaan rajoittaa tai se voidaan kieltää kokonaan. Tällaiset rajoitukset löytyvät alueen perustamispäätöksen rauhoitusmääräyksistä tai sen järjestyssäännöstä. Eri luonnonsuojelualuetyypit poikkeavat kuitenkin varsin paljon toisistaan tässä suhteessa.  

 • Kasvien ja kasvinosien kerääminen sekä hyönteisten pyydystäminen on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa ja sallittu vain tieteellistä tutkimusta varten. 
 • Luonnonsuojelualueilla ei saa ottaa maa-aineksia eikä vahingoittaa maa- tai kallioperää. 
 • Onkimista ja pilkkimistä voidaan rajoittaa joissakin vesistöissä (muun muassa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet). 

Lisäinfoa saat tarvittaessa mm. Näistä osoitteista: 

Luonnossa olessa 

On Sallittua: 

 • Liikkua vapaasti 
 • Kerätä marjoja ja sieniä 
 • Käydä uimassa ja peseytyä  
 • Käyttää retkikeittimiä, valaisu- ja lämmityslaitteita 
 • Kerätä kukkia, maustekasveja ja yrttejä, paitsi rauhoitettuja lajeja. 
 • Onkia ja pilkkiä maksutta, paitsi erikoisesti suojelulla alueella 
 • Kerätä kuvia oksia ja risuja 
 • Leiriytyä ja telttailla. 

On Kiellettyä: 

 • Rikkoa kenenkään rauhaa/yksityisiä alueita 
 • Sytyttää avotulta ilman lupaa 
 • Häiritä eläinten poikasia ja pesiä 
 • Aiheuttaa vahinkoa ympäristölle  
 • Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa 
 • Roskata ympäristöä 
 • Pitää koiria kytkemättä ilman lupaa 

Liikkuminen luonnossa 

Luonnossa liikkuminen on erittäin suosittua tällä hetkellä ja siksi olisikin hyvä muistaa muutamia yhteisiä pelisääntöjä, joilla säästetään luontoa sekä sujuvoitetaan kaikkien toimintaa yhteisillä retkipaikoilla. 

 • Mieti voisitko käyttää tuntemattomampia luontopolkuja ja sovittaa käyntiajan ruuhkattomaan kellonaikaan. 

 • Suositeltavaa olisi käyttää merkittyjä reittejä, jossa tulisi huomioida myös kaikki muut liikkujat hyvien käytöstapojen muodossa. Jos poistut merkityiltä reiteiltä, varo vahingoittamasta kasveja ja säilytä kunnioittava etäisyys eläimiin ja niiden pesiin. 

 • Tarkista onko retkikohteessasi eri liikkumistapoja koskevia sääntöjä, koska esimerkiksi pyöräily ei kaikissa paikoissa ole sallittua. 

 • Myös mahdolliset liikkumisrajoitusalueet ja -ajat, esimerkiksi lintujen pesimäkauden aikana,  löytyvät lähes kaikkien retkikohteiden sivulta. 

 • Jos olet  vesiteitse liikenteessä , säilytä vähintään 50 metrin etäisyys mökkirannoista ja hae taukopaikat muualta kuin  yksityisistä laitureista. 

 • Koirakaverit ovat tervetulleita mukaan retkeilemään kunhan muistaa että ne kulkevat kansallispuistoissa ja muilla luonnonsuojelualueilla aina kytkettynä. Koirien jätökset tulee myös korjata pois kuten muutkin roskat. 

 • Varaa retkeilyyn mukaan iloista mieltä ja aikaa, jolloin ruuhkat ym. eivät sotke täysin aikatauluasi. 


Tietoa metsässä liikkuvalle 

Muista tarkkailla luonnon merkkejä liikkuessasi metsässä yksin tai kavereiden tai perheen kanssa. Luonnon merkkien huomioiminen auttaa kulkemaan turvallisesti metsässä. 

 • Tarkista lähtiessäsi kellonaika 
 • Tarkista lähtiessäsi auringon suunta 
 • Tarkista lähtiessäsi tuulen suunta 
 • Pistä merkille kulkiessasi maasto, metsän tyyppi tai muita tutun ympäristön tuntomerkkejä (erikoiset kivet, kaatuneet puut jne) näiden avulla voit myös saada selville ilmansuunnat.  
 • Muurahaispesä on yleensä puun, kannon tai mättään eteläpuolella 
 • Sammaloituminen on voimakkaampaa kivien pohjoispuolella 
 • Avoimella paikalla koivun tuohi on puhtaampaa rungon eteläpuolella 
 • Aurinko nousee AINA idästä ja LASKEE länteen. 

              Huom.! Muista ettei yllä mainittuun pidä aivan sokeasti luottaa, sillä tilannekohtaisesti voi ilmetä poikkeumia.  

Jos kuittenkin eksyt; 

 • Muista yllä olevat vinkit 
 • Älä panikoi, vaan pyri ottamaan tilanne rauhassa haltuun. HÄTÄÄNTYESSÄ TUTTUKIN MAASTO VOI TUNTUA VIERAALTA JA MITTASUHTEET VOIVAT VÄÄRISTYÄ. 
 • Älä lähde suin päin kuvitelmaasi oikeaan suuntaan, eksyneellä ihmisellä on taipumusta pyöriä ympyrää! 
 • Kertaa mielessäsi kulkemasi reitti ja muistele kohtia, missä olit vielä “Kartalla” 
 • Kuuntele, kuuluuko lähistöltä esim.  liikenteen tai kotieläinten ääniä 
 • Osuessasi puron/ojan varrelle tarkkaile kulkusuuntaa.  

Ruokailu  

Ruokailuja suunnitellessa ja tarvikkeita hankkiessa on hyvä miettiä, kuinka ruokansa aikoo valmistaa. Lämpimän ruoan tekoon tarvitaan joko nuotio tai retkikeitin. Tulen teossa on huomioitava metsä- ja ruohikkopalovaroitusten mahdollisuus. Varoituksen ollessa voimassa on avotulen teko kielletty, mutta retkikeitintä voi silti käyttää. 

Varsinkin pidemmillä retkillä eväiden pakkausmateriaalit kannattaa valita niin, että roskaa syntyy mahdollisimman vähän. Retkeilijän on oltava valmis kantamaan luonnosta pois kaikki roskansa, sillä roskiksia ei aina ole lähettyvillä. Uudelleen käytettäviä pakkauksia on hyvä suosia mahdollisuuksien mukaan.  

Mikäli tiskaat astiasi luonnossa, tulee tiskivesi imeyttää kauemmaksi vesistössä, jotta pesuainejäämät eivät joutuisi vesistöön.  Suosi biohajoavia pesuaineita, ne ovat ympäristöystävällisempiä. 

Kuva: Janni Laakeristo
Kuva: Janni Laakeristo

Leiriytyminen  

Luontoon ei saa jättää mitään sinne kuulumatonta, eli roskat mukaan. Vessareissuilla on huomioitavaa, että siteet, tamponit ym. on myös vietävä mukanaan roskikseen. Jätöksille on hyvä varata mukaan vaikkapa pieni kukkalapio, jolla saa kaivettua tarpeilleen kuopan ja peitettyä sen. Pidetään yhdessä ympäristö siistinä! 

Autiotupia käytettäessä on otettava huomioon muut ihmiset. Ollaan kohteliaita eikä aiheuteta häiriötä. Tuvat jätetään siistiksi, ja kerätään roskat mukaan. Käytä leiripaikoilla polttopuita vain tarvitsemasi määrä, jotta niitä riittää muillekin kulkijoille.  

Lähtökohtaisesti peseytyminen vesistöissä on sallittua, ellei ole toisin mainittu. Älä kuitenkaan peseydy juomavesipaikoilla ja käytä biohajoavaa pesuainetta. Kuten tiskivesi, on myös pesuainevesi hyvä imeyttää kauemmaksi vesistöstä. 

Kuva: Janni Teikari 

Lähde: https://retkipaikka.fi/wp-content/uploads/2019/10/ymp%C3%A4rist%C3%B6vastuullisen-vaeltajan-opas.pdf 

Retkeilyvarusteiden vuokraus 

Retkeily ja erityisesti pidemmät reissut ovat ns. välineurheilua. Mitä paremmat (huom ei välttämättä kalliimmat) ja toimivammat varusteet sinulla on, sen huolettomampaa retkeily on. Varusteista kaikkea ei kuitenkaan tarvitse omistaa itse tai edes ostaa uutena.  

Päiväretkeilijät eivät tarvitse hyvien jalkineiden ja päivärepun lisäksi juuri muuta. Kuitenkin heti jos puhutaan pidemmästä reissusta, erämaassa tai talvella tapahtuvasta vaelluksesta,  tarvitaan parempia ja enemmän varusteita.  

Vuokraamalla saat varusteita käyttöösi ennen omien varusteiden hankintaa tai jos tarvitset niitä vain yhtä retkeä tai vaellusta varten. Vuokraaminen on myös yksi tapa toteuttaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa, koska kaikkea ei tarvitse omistaa. Varusteiden varastointiin ei myöskään tarvitse satsata, kun retken jälkeen ne voi palauttaa takaisin vuokraamoon. 

Vuokrapaikkoja on jo paljon ja varsinaisten yksityisten palveluntarjoajien lisäksi löytyy myös esimerkiksi ryhmiä, joissa lainataan tai vuokrataan retkeilyvarusteita. Palvelut kehittyvät koko ajan ja kehitteillä on esimerkiksi vuokrauspalvelua, jossa tuotteet voi noutaa noutopisteestä vaikka tulevan retkeilypaikan läheisyydestä.  

Hinnat koostuvat siitä miten pitkäksi aikaa vuokraus tapahtuu ja montako tarviketta vuokraa kerralla. Joissain paikoissa hintaan sisältyy myös opastus tarvikkeiden käyttöön.   

Linkkejä vuokrauspaikkoihin: 

https://www.liizi.fi/ulkoilu/retkeily.html

https://www.nettivuokraus.com/vuokrataan/elamykset-ja-vapaa-aika/harrastusvalineet/retkeilyvarusteet-rinkat-ja-ulkoilu/

https://retkirent.fi/

https://www.partioaitta.fi/365klubi/retkeilytuotteiden-lainauspalvelu/

https://www.partio.fi/partiomedia/nailla-vinkeilla-pidennat-retkeilyvarusteiden-ikaa/

https://www.katve.co/

https://voogo.fi/valikoima/retkeily/

Retkeilyvarusteiden huolto ja korjaus 

Retkeilyvarusteiden huoltaminen on tärkeää, jotta niiden käyttö on miellyttävää  ja  käyttöikä pitenee. Myös niiden ulkonäkö pysyy siistinä ja saattaapa huollolla olla merkitystä turvallisuuteenkin. On hyvä opetella jo heti retkeilyharrastuksen alkutaipaleella huoltamaan varusteet säännöllisesti ja  erityisesti jokaisen retken jälkeen. Varusteiden huoltoonkin löytyy niin videoita kuin erilaisia sivustoja, joissa saa hyviä vinkkejä miten retken pölyt ja liat lähtevät pois. 

Huoltoa kaipaavat niin retkeilyvaatteet kuin kengät sekä teltat, makuupussit ym. mukana kulkevat tavarat.  

https://www.partioaitta.fi/oppaat/huolto-hoito-korjaus/varusteiden-huolto-ja-korjaus/

https://www.addnature.fi/info/ulkoiluvarusteiden-huolto-hoito/

https://www.partio.fi/partiomedia/nailla-vinkeilla-pidennat-retkeilyvarusteiden-ikaa/

https://www.fjallraven.com/fi/fi-fi/asiakaspalvelu/care-repair

https://www.luontoon.fi/retkeilynabc/varusteet/retkivalineidenhuolto

Kuva: Janni Laakeristo

Tämän artikkelin kirjoittivat luonto- ja ympäristöneuvojaopiskelijat

Virve Lankosaari,

Janni Laakeristo ja

Jiri Tschernij